Indutrade förvärvar italienskt flödesteknikbolag specialiserat på hantering av kritiska vätskor

Report this content

Indutrade har den 22 oktober 2021 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det italienska bolaget Italprotec Industries S.r.l., italprotec.com, med en årsomsättning om cirka EUR 10 miljoner (SEK 100 miljoner). Avtalet tecknades efter marknadens stängning.

Italprotec är specialiserat på hantering av kritiska vätskor, med både egen tillverkning och försäljning från agenturer. Erbjudandet inkluderar slangar, kopplingar, single-use produkter, ventiler, armaturer och värmeväxlare. Produkterna är korrosionsresistenta med hög motståndskraft och renhetsgrad och fungerar utmärkt i sterila miljöer. Kunderna är främst italienska och finns inom branscher som läkemedel, biopharma, kemi och livsmedel. Företaget har 35 medarbetare och är baserat i Cavenago di Brianza i närheten av Milano, Italien.

”Italprotec är ett framstående företag inom sin nisch och stärker Indutrades kluster av företag inom MedTech och Pharma”, säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade. ”Förvärvet är också en milstolpe eftersom det är Indutrades första förvärv i Italien. Vi är mycket glada över att välkomna Italprotec-teamet till Indutrade-familjen.”

Tillträde förväntas äga rum i slutet av oktober 2021. Italprotec kommer att ingå i Indutrades affärsområde DACH.

Förvärvet är Indutrades 13:e under 2021 och bedöms ha en marginellt positiv inverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 25 oktober 2021

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2020 till 19,2 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: