Indutrade förvärvar ledande bolag inom professionella vågar

Indutrade har den 2 maj 2019 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Adam Equipment Co Ltd (www.adamequipment.co.uk), med en årsomsättning om cirka 12 MGBP. Avtalet tecknades efter marknadens stängning.

Adam Equipment utvecklar, tillverkar och säljer ett brett sortiment av vågar för professionellt bruk. Företaget grundades 1972 och erbjuder ett omfattade urval av vågar med olika mätnoggrannhet och applikationsområden. Kunderna finns över hela världen inom ett flertal segment såsom forskning, sjukvård, utbildning, industri och detaljhandeln. Det breda sortimentet omfattar egenutvecklade produkter som ofta anpassas för att passa specifika marknader och applikationsområden.

Med huvudkontor i Storbritannien och etablerade försäljningskontor runt om i Europa, Nordamerika, Afrika, Asien och Australien erbjuder man kunderna rådgivning och hög leveransservice. Adam Equipment har cirka 180 medarbetare.

Tillträde ägde rum den 2 maj och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Measurement & Sensor Technology.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 3 maj 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar