Indutrade förvärvar Natgraph – ledare inom avancerad torkningsteknologi

Indutrade har den 3 juli tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det brittiska bolaget Natgraph Ltd (www.natgraph.co.uk), med en årsomsättning om cirka GBP 10 miljoner. Avtalet tecknades efter marknadens stängning.

Natgraph designar och tillverkar ett brett sortiment av kundanpassade torknings- och härdningssystem för industritryck. Användningsområden är till exempel inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin för produkter som biosensorer, dekaler, ingjuten elektronik och kreditkort.

Bolaget är vertikalt integrerat och producerar det mesta av sina egna maskinchassin, paneler och slutmontering vilket möjliggör hög flexibilitet och anpassningsförmåga. Produktionsprocessen är kostnadseffektiv med bibehållen hög kvalitet och korta ledtider. Natgraph har en ledande global marknadsposition och exporterar till kunder i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

Tillträde ägde rum den 3 juli och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde UK.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 4 juli 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar