Indutrade förvärvar PMH International AB

Report this content

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det svenska bolaget PMH International AB, www.pmh.se, www.pmh-hallen.se, med en årsomsättning om cirka 140 miljoner kronor.

PMH är ett specialiserat teknikhandelsbolag verksamt inom marknadssegmenten lyft- och materialhantering samt industri- och lagerhallar.

Bolagets breda och djupa erbjudande inom området för lyft- och materialhantering inkluderar bland annat svängkranar, manuella lyftblock, elektriska kättingtelfrar, luftdrivna telfrar, vakuumlyftar, profilskenor och traverser. PMH erbjuder ett totalkoncept inom lyftlösningar där konstruktion, montage och service ingår. Bolaget har ett mångårigt samarbete med ledande internationella tillverkare av lyftutrustning.

Inom området för industri- och lagerhallar erbjuder PMH kundanpassade hallar under varumärket PMH-Hallen. Hallarna kan utformas i valfri dimension med tillval som till exempel isolering och avfuktning. PMH har egen konstruktionsavdelning där utveckling, beräkning och ritningsframtagning sker enligt gällande normer och bestämmelser. Under årens lopp har mer än 4000 hallar levererats.

PMH grundades 1974 och har sin kundbas inom svensk industri. Bolaget är baserat i Ystad och har 26 anställda.

Tillträde äger rum idag och PMH kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components. Förvärvet är Indutrades fjärde under 2022 och bedöms ha en marginellt positiv inverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 7 april 2022

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade
Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2021 till 21,7 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.