Indutrade förvärvar SILROC CZ – specialisttillverkare inom silikongjutning

Report this content

Indutrade har den 1 oktober 2021 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det tjeckiska bolaget SILROC CZ, a.s., www.silroc.cz, med en årsomsättning om cirka CZK 85 miljoner (SEK 35 miljoner).

SILROC tillverkar och designar kundanpassade komponenter av flytande silikongummi i formgjutningsmaskiner. Tack vare silikonets egenskaper som exempelvis låg värmeledningsförmåga, låg kemisk reaktivitet, samt att det hindrar mikrobiologisk tillväxt, skapar SILROC komponenter och produkter värde inom ett stort antal olika industrier. Kundsegmenten sträcker sig från medicinteknik och läkemedelsproduktion till industrimarknader. Det omfattande erbjudandet inkluderar exempelvis sjukhusutrustning som slangsatser, montering av single-use system i SILROC egna renrum, samt kundanpassade komponenter för pulverlackerings-processer. Med sina 70 medarbetare i Tanvald, Tjeckien, samt ett försäljningskontor i Penzberg, Tyskland, säkerställer SILROC hög service till sina främst internationella kunder.

Tillträde sker idag och SILROC kommer att ingå i Indutrades affärsområde DACH.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 oktober 2021

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2020 till 19,2 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: