Indutrade förvärvar specialistbolag inom mätning

Indutrade har den 3 maj 2019 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Datum Electronics Ltd. (www.datum-electronics.co.uk), med en årsomsättning om cirka 4 MGBP.

Datum Electronics utvecklar, tillverkar och säljer innovativa lösningar inom mätning med vrid- och kraftmomentgivare och töjningsgivare. Produkterna används inom till exempel mätning och provning av effekt och prestanda hos maskiner, pumpar och motorer. Kunderna finns över hela världen inom bland annat marin och allmän industri. Företaget har 26 medarbetare och är baserat på Isle of Wight, Storbritannien.  

Tillträde äger rum idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Measurement & Sensor Technology. Förvärvet av Datum Electronics är ett tilläggsförvärv till Indutrades kluster av bolag inom våg- och momentmätning.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 3 maj 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar