Indutrade förvärvar specialistleverantör av väggsystem i glas

Report this content

Indutrade har den 1 oktober tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Uniska AG, (https://www.uniska.ch/) med en årsomsättning om cirka CHF 5 miljoner (ungefär SEK 49 miljoner).

Uniska är en leverantör som erbjuder ett brett utbud av system av glasskiljeväggar till kunder på den schweiziska marknaden. Med flyttbara produkter och högkvalitativa lösningar för flexibel inredning uppfyller systemen högt ställda krav på god isolering, god absorptionsförmåga och brandskydd. Erbjudandet kompletteras av ett omfattande servicepaket inklusive projektplanering, installation och eftermarknadstjänster.

Tillträde sker idag och Uniska kommer att bli ett dotterbolag till Indutrades schweiziska bolag Novisol AG som ingår i affärsområdet DACH. Novisol levererar tekniska lösningar för industriisolering mot kyla, värme och ljud. Genom tilläggsförvärvet av Uniska stärks Novisols produkterbjudande och marknadsposition.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 oktober 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar