Indutrade förvärvar svensk leverantör inom automationslösningar

Indutrade har den 1 april tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Acumo AB (www.acumo.se) och Acumo Communication Solution Nordic AB (www.acsnordic.se) med en total årsomsättning om cirka 60 MSEK.

Acumo säljer främst kundspecifika lösningar inom maskin- och allmäntillverkande industri. De är en ledande leverantör av automationslösningar inom områdena positionering, mätning och detektering. Produkterna omfattar till exempel skenor, kulskruvar, servolösningar och pulsgivare/absolutgivare. Med expertkompetens och hög servicenivå hjälper Acumo sina kunder inom den skandinaviska industrin med specialanpassade lösningar och avancerad rådgivning. Erbjudandet omfattar lösningar och produkter från världsledande tillverkare som uppfyller de högt ställda kraven vad gäller kvalitet, teknikinnovation, produktutveckling och certifieringar.    

Acumo Communication Solution Nordic (ACS) inriktar sig på försäljning av larmdon med produkter såsom blixtljus och sirener. Sedan 2018 finns även ACS på den norska marknaden.

Tillträde sker idag och bolagen kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 april 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar