Indutrade förvärvar Trelawny i Storbritannien

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Trelawny SPT Ltd, Storbritannien, med en årsomsättning om 4.5 MGBP.

Trelawny tillverkar och monterar pneumatiska verktyg och utrustning för olika typer av ytbehandling såsom betong, stål och sten. Kunderna finns främst i bygg-, marin och offshore samt kärnkraftsindustrin.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att bli dotterbolag till ESI Technologies Ltd som i sin tur ingår i Indutrades affärsområde Special Products. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 juli 2015

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.

Om Indutrade
I
ndutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av

- tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i sex affärsområden; Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2014 till 9 976 mkr och rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 134 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar