Indutrade förvärvar TXRX – ett ledande företag inom radiobaserade kommunikationssystem

Indutrade har den 31 augusti tecknat avtal om förvärv av samtliga tillgångar i bolaget TXRX System från Bird Technologies.

TXRX är en ledande tillverkare av komponenter och tekniska lösningar inom radiobaserade kommunikationssystem (Professional Mobile Radio, PMR) på den amerikanska marknaden. TXRX har ett brett utbud av combiners, filter och antenner till i första hand marknaden för systemintegration av PMR-system. Slutkunderna finns inom polis, räddningstjänst, kollektivtrafik och andra offentliga myndigheter. Företaget är baserat i Angola, söder om Buffalo, New York, USA. Omsättningen uppgår till cirka 13 MUSD och TXRX har 56 anställda.

Tillträde sker idag och TXRX kommer att ingå i Indutrades danska bolag Combilent inom affärsområdet Measurement & Sensor Technology. Combilent har en ledande ställning inom samma produktområden på den europeiska marknaden.

”Den amerikanska marknaden för PMR-system servas av regionala och lokala systemintegratörer och TXRX är ett starkt varumärke med en ledande ställning bland dessa kunder”, säger Claus Dall-Hansen, VD på Combilent.

”Det är glädjande för oss att kunna tillkännage det här tilläggsförvärvet som ger oss en viktig ställning på USA-marknaden. I kombination med Combilents ledande ställning i Europa ger det goda tillväxtmöjligheter”, säger Jonas Halvord, Senior Vice President Acquisitions and Business Development på Indutrade.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 31 augusti 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar