Indutrade förvärvar UK Gas Technologies koncernen

Report this content

Indutrade har den 17 september tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det brittiska bolaget UK Gas Technologies Ltd, www.ukgastech.co.uk, med en årsomsättning om cirka GBP 11 miljoner. 

UK Gas Technologies är en koncern som tillverkar och erbjuder kundanpassade lösningar för olika slags medicinska gaser och laboratoriegaser av hög renhet, renat vatten och ångsystem samt andra processinstallationer och specialsystem. Kunderna finns över hela världen inom segment såsom vård och sjukhus, läkemedelstillverkning, forsknings-laboratorier och tillverkning av solceller och halvledare.

Koncernen grundades 1983 och består idag av tre bolag, Medical Gases Ltd, Microgas Systems Ltd, och Puretec Process Systems Ltd. UK Gas Technologies har 32 anställda och är baserade i Gatwick Surrey, Storbritannien.  

Tillträde sker idag och UK Gas Technologies kommer att ingå i Indutrades affärsområde Flow Technology.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 17 september 2020

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08-703 03 00

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18,4 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: