Indutrade gör tilläggsförvärv av nederländsk specialist inom industriell vattenprovtagning

Report this content

Indutrades nederländska bolag Hitma Group har den 4 mars tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i nederländska Efcon Water B.V., https://www.efconomy.com/ med en årsomsättning om cirka EUR 2 miljoner. Avtalet tecknades efter marknadens stängning.

Efcon Water är en specialiserad leverantör av vattenprovtagare och mätinstrument för avloppsvatten. Systemen omfattar såväl standardiserade avloppsvattenprovtagare som integrerade system med hög tillförlitlig och inkluderar både service och underhåll. De kundanpassade lösningarna säljs till både industriella och kommunala avloppsvattenreningsverk samt laboratorier i främst Nederländerna, Belgien och Tyskland. Efcon Water finns också representerat internationellt av ett flertal återförsäljare. Bolaget har nio medarbetare och är baserat i Vianen, Nederländerna.

Tillträde ägde rum den 4 mars och Efcon Water kommer att ingå i Indutrades affärsområde Benelux. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till Hitma Group och de kombinerade erbjudandena skapar goda tillväxtmöjligheter eftersom bolagen kompletterar och stärker varandra när det gäller produktutbud. Hitma Group har varit en del av Indutrade sedan 1988 och erbjuder olika tekniska lösningar inom exempelvis tryckmätning samt filterlösningar för rengöringsprocesser.

Förvärvet är Indutrades femte under 2021 och bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 5 mars 2021

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2020 till 19,2 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: