Indutrade publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020

Report this content

Idag har Indutrade publicerat årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020 på www.indutrade.se.

Indutrade trycker inte årsredovisningen, men för att beställa ett utskrivet exemplar vänligen skicka ditt namn och din adress till info@indutrade.com.

Stockholm den 22 mars 2021

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frida Adrian, Vice President Communications, Sustainability and IR
tel. 08 703 03 00

Denna information utgör sådan information som Indutrade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021 kl. 14.00 CET.

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2020 till 19,2 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: