Indutrade Q2 report 2012

VD Johnny Alvarsson presenterar resultatet för deras Q2 rapport samt hur hela halvåret har gått. Han presenterar deras olika sektorer, hur många förvärv dem gjort, uppnådda marginaler och hur han ser på framtiden.

Om oss

Indutrade arbetar för att skapa hållbar, lönsam tillväxt på ett decentraliserat sätt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Vi utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer. Indutrades bolag tillverkar, utvecklar och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Vi erbjuder hållbara lösningar som stärker såväl vår som våra kunders konkurrenskraft. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter.Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18 411 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 330 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera