Indutrade rekryterar ny chef för Förvärv och Affärsutveckling

Jonas Halvord har anställts som ny chef för Förvärv och Affärsutveckling i Indutrade AB. Han tillträder sin befattning den 8 januari 2018 och kommer att rapportera till Bo Annvik, VD och Koncernchef, samt ingå i företagsledningen.

Jonas Halvord har en gedigen erfarenhet av förvärv i en internationell miljö och kommer närmast från en liknande roll inom SKF-koncernen.

Nuvarande chef för Förvärv och Affärsutveckling, Claes Hjalmarson, kommer att fortsätta arbeta med förvärv och affärsutveckling. Den här förändringen är ett led i en ordnad succession.

”Rekryteringen av Jonas är ett bra bevis på Indutrades attraktivitet som bolag. Jonas kommer att passa väl in i vår företagskultur och blir en stor tillgång kopplat till vår ambitiösa förvärvsagenda framåt”, säger Bo Annvik.

”Jag ser verkligen fram emot möjligheten att få bidra till Indutrades fortsatt framgångsrika utveckling genom implementeringen av en fokuserad förvärvsstrategi”, säger Jonas Halvord.

”Även om Claes Hjalmarson fortsätter sitt arbete med förvärv inom Indutrade vill jag ta tillfället i akt och tacka för det fantastiska jobb han har gjort för bolaget genom åren där han har varit ansvarig för ett drygt hundratal förvärv och starkt bidragit till vår attraktivitet som ägare”, säger Bo Annvik. 

Stockholm den 25 oktober 2017

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef, tel 08 703 03 00.

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av 

- Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov

- Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi

- Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i sex affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2016 till 12 955 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 484 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.indutrade.se

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar