Indutrade utökar ramen på MTN-program och uppdaterar prospekt

Report this content

Indutrade utökar låneramen på sitt befintliga MTN-program (Medium Term Notes) från SEK 3 miljarder till SEK 5 miljarder och offentliggör idag ett uppdaterat prospekt. Sedan MTN-programmet etablerades 2018 har Indutrade framgångsrikt gett ut ett antal obligationer.

”Att emittera obligationer är en viktig del av vår finansieringsstruktur. Syftet med att utöka låneramen på MTN-programmet är att säkerställa att förutsättningar även finns framgent för en konkurrenskraftig och diversifierad upplåning”, säger Patrik Johnson, Ekonomi- och finansdirektör på Indutrade.  

Finansinspektionen har i dag godkänt och registrerat det uppdaterade prospektet som nu finns tillgängligt på Indutrades webbplats Indutrade.se samt på fi.se.

Indutrade har kreditbetyget BBB- med stabila utsikter från ratinginstitutet S&P Global Ratings.

Stockholm den 15 november 2021

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen besök www.indutrade.se eller kontakta:
Patrik Johnson, Ekonomi- och finansdirektör
tel. 070 397 50 30
Email ir@indutrade.com

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2020 till 19,2 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: