Indutrade växer inom mätteknik – gör största förvärvet sedan börsintroduktionen

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Flintec Group AB.
Flintec koncernen omsätter ca 275 MSEK och har ca 1 000 anställda, varav merparten
(ca 800) vid koncernens två tillverkningsenheter på Sri Lanka. Därutöver finns försäljnings- och konstruktionsbolag i USA och England samt säljbolag i Sverige och Tyskland. I övriga världen marknadsförs bolagets produkter via väl etablerade distributörer.

Flintec tillverkar och marknadsför produkter inom mätteknik. Kunderna återfinns framförallt inom marknadssegmenten vägning, automation, medicin, test- och mätsystem, transport och jordbruk. Flintec, som startades 1969 utmärks av innovativ design, kundanpassade lösningar och produktion i absolut världsklass.

Förvärvet är det största Indutrade genomfört som börsnoterat företag. Indutrade har ett tillväxtmål på 10 procent årligen över en konjunkturcykel och visade i fjol en tillväxt på 26 procent.

”Flintec har en stark position inom sitt markandssegment och passar väl in i vår satsning på att öka andelen egna varumärken. Förvärvet bidrar även till att stärka vår geografiska spridning på den globala marknaden” säger Indutrades VD och koncernchef Johnny Alvarsson.

Flintec kommer efter Indutrades tillträde i juli att ingå i affärsområdet Special Products som under 2007 hade en nettoomsättning på 1 322 MSEK.

Indutrade har efter förvärvet egna varumärken inom mätteknik med en årlig nettoomsättning på ca 570 MSEK. Förvärvet bedöms att 2008 ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 2 juni 2008

INDUTRADE AB (publ)


Om oss

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18,4 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar