Valberedningens förslag till styrelse i Indutrade AB inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår omval av Katarina Martinson till styrelsens ordförande vid årsstämman 2019. Vidare föreslås omval av ledamöterna Susanna Campbell, Bengt Kjell, Anders Jernhall, Ulf Lundahl, Krister Mellvé, Lars Pettersson och Bo Annvik.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat åtta personer.

Indutrades årsstämma äger rum den 9 maj 2019.

Stockholm den 6 februari 2019

Valberedningen

För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Claes Boustedt på telefon

08-463 06 00 eller e-post: valberedning@indutrade.se.

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 6 februari 2019 kl.8.45 CET.

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar