Valberedningens förslag till styrelse i Indutrade AB inför årsstämman 2021

Report this content

Valberedningen föreslår omval av Katarina Martinson till styrelsens ordförande vid årsstämman 2021. Vidare föreslås omval av ledamöterna Susanna Campbell, Bengt Kjell, Anders Jernhall, Ulf Lundahl, Krister Mellvé, Lars Pettersson och Bo Annvik.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat åtta personer.

Indutrades årsstämma äger rum den 13 april 2021.

Stockholm den 29 januari 2021

Valberedningen

För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Claes Boustedt på telefon 08-463 06 00 eller via e-post: valberedning@indutrade.com.

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 29 januari 2021 kl. 8.00 CET.

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18,4 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: