Infocom och Europolitan tecknar avtal

Infocom och Europolitan tecknar avtal Dagens pollenprognos direkt till mobiltelefonen Nu blir det möjligt att få dagens pollenprognos - direkt i mobiltelefonen. Detta tack vare ett samarbetsavtal som tecknats mellan Infocom och Europolitan. Tjänsten PollenTele är än så länge bara tillgänglig för Europolitans kunder. Genom SMS-tjänsten PollenTele förmedlar Infocom skräddarsydda pollenprognoser direkt till mobiltelefonen via textmeddelanden. De orter som täcks i prognoserna är till en början Stockholm, Gävle, Göteborg och Malmö. I Sverige idag finns drygt en miljon pollenallergiker. Många har stora besvär av sin allergi under långa perioder under sommarhalvåret, men genom att planera sin medicinering och utomhusvistelse kan besvären lindras. Att inte vädra eller hänga tvätt utomhus kan också bidra till att besvären lindras. - Pollenhalterna går inte att se, känna eller lukta. När den allergiska reaktionen har satt in kan symptomen visserligen dämpas, men det är för sent att sätta in den förebyggande medicineringen som för många är den effektivaste. Därför är det så viktigt för en allergiker att få uppdaterade prognoser så tidigt som möjligt, säger Kjell Persson, VD för Infocom. Att kunna få denna dagsaktuella information rakt ner till mobiltelefonen är därför en stor fördel. - Genom mobiltelefonen får pollenallergikern alltid rykande färska prognoser om pollenhalterna i luften - till skillnad från tidningar där prognoserna alltid är minst en dag gamla och i stället för att vänta vid radion till rätt information rapporteras, säger Kjell Persson. För att få tillgång till PollenTele registrerar man sig på www.pollentele.com där man uppger mobiltelenummer, region, pollenslag som man reagerar mot och vilka nivåer man är känslig för. Därefter får man den information man behöver omedelbart efter det att rapporterna och prognoserna för respektive region är klara. PollenTeles prognoser hämtas från Botaniska Analysgruppen i Göteborg och Palynologiska laboratoriet i Stockholm och uppdateras varje vardag. Tjänsten kommer att vara öppen till den 31 augusti. - Att kunna förse våra kunder med den information de behöver - oavsett var de befinner sig - är ett för oss synnerligen prioriterat område. Nu behöver de av våra kunder som är pollenallergiker inte sitta vid radion och vänta på att få dagens rapport uppläst för sig - de kan ta del av den exakt i det ögonblick den är klar även om de är på resande fot, säger Robert Nilsson, marknadschef på Europolitan. Infocom Europe AB har som affärsidé att - i samarbete med telekomoperatörer, informationsägare, intressegrupper och andra intressenter - utveckla och driva kommersiella informationstekniska tjänster för slutanvändare baserat på Internet och handhållna trådlösa terminaler. För mer information kontakta: Kjell Persson, VD, Infocom Europe AB, Telefon 0708-848830, e-post: kjell@cwc.se Robert Nilsson, marknadschef, Europolitan AB, Telefon 0708-33 14 12, e-post: robert.nilsson@europolitan.se Lotta Hansson, pressinformatör, Europolitan AB, Telefon 0708-33 13 51, e-post: lotta.hansson@europolitan.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000522BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000522BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar