Försäljning av aktier i Information Highway - Flaggningsmeddelande

Försäljning av aktier i Information Highway - Flaggningsmeddelande Ett antal institutionella placerare i Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland, Italien, Finland och Danmark har den 25 maj köpt sammanlagt 4,7 miljoner aktier i Information Highway. Det är glädjande att ett antal internationella och svenska placerare visar förtroende vår framtida utveckling och att det därigenom blev möjligt att placera en förhållandevis stor aktiepost i marknaden konstaterar Göran Wågström, VD och Koncernchef i Information Highway/Connecta. Säljare är ett 30-tal medarbetare i Connecta. Försäljningen utgör en mindre del av respektive persons innehav i bolaget och är främst relaterad till innehav av optioner och konvertibler i Connecta. Försäljningen har gjorts för att finansiera de reavinstskatter, som blir aktuella med anledning av Connectas samgående med Information Highway. Samgåendet mellan Connecta och Information Highway ägde rum genom att det senare bolaget förvärvade mer än 90% aktier och röster i Connecta. Utöver aktier förvärvades också optioner och konvertibler från bl a de nu aktuella personerna mot likvid i nyemitterade Information Highway-aktier. Byte av optioner och konvertibler i Connecta till aktier i Information Highway utlöser reavinstbeskattning till skillnad från byte av aktier mot aktier. Genom denna transaktion minskar Christer Jacobsson med närstående sin ägar- och röstandel i Information Highway från 12,1% till 11,6%. Stockholm den 26 maj 2000 Connecta AB (publ) Information Highway (publ) För ytterligare information kontakta: Christer Jacobsson, Styrelseordförende, Connecta/ Information Highway, tel 08 - 412 30 00, christer.jacobsson@connecta.se Frans Benson, IR-chef, Connecta/ Information Highway, tel 08 - 412 31 35, frans.benson@connecta.se Adcore - Digital Business Consultants Information Highway och Connecta föreslås gå samman den 6 juni under det gemensamma namnet Adcore AB. Därmed skapas ett av de ledande digitala affärskonsultföretagen i Europa med inriktning på business-to-business- lösningar. Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Tillsammans har de två företagen i dag cirka 1 200 anställda (1400 inklusive förvärvet av berens/partner i Tyskland) och målet är att vara minst 2 000 personer vid årets slut. Fakta Information Highway [www.ih.com] Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera Internetbaserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. "A safe ride to the new economy." Information Highway grundades 1994, och idag arbetar över 600 personer på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland, Tyskland och England. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker IHWY). Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, SAS, Vattenfall, Lufthansa, Codan, Telenor och Swiss Valore. Fakta Connecta [www.connecta.se] Connecta är ett Internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med Internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet och Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta grundades 1993 och har idag 600 medarbetare. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker CNTA). Koncernchef är Christer Jacobsson. Connecta levererar lösningar åt bland annat SEB, Skandia, Ericsson, Folksam, Scania, Statoil, SAF, Volkswagen och Thomson Travel Group (Fritidsresor). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar