Information Highway/Connecta föreslås ändra namn till Adcore

Information Highway/Connecta föreslås ändra namn till Adcore Det sammanslagna internetkonsultföretaget Information Highway/Connecta, föreslås ta det nya namnet Adcore. Efter en framgångsrik integrationsprocess och en omfattande internationell registrering av namnförslag, varumärke och nödvändiga domäner, kommer företagsledningen att presentera förslaget vid en extra bolagsstämma den 6 juni. Vid samma tillfälle presenteras ny logotyp och det varumärke som ska positionera Adcore som Europas ledande digitala affärskonsultföretag. - Adcore är ett mycket bra namn, konstaterar Göran Wågström, VD och koncernchef. Vi har nu löst de sista frågorna i integrationsprocessen och är väldigt nöjda med att kunna presentera ett så genomarbetat och internationellt gångbart namn på bolagsstämman. Vi bygger nu ett starkt varumärke och ett internationellt företag som förenar Information Highway, Connecta och tyska berens/partners värderingar och företagskulturer, och ska nu snabbt befästa vår nya identitet på marknaden, säger Göran Wågström. Det omfattande arbetet med att skapa ett nytt varumärke påbörjades direkt efter att Information Highway och Connecta offentliggjorde det planerade samgåendet den 23 februari. Processen har drivits av en intern projektgrupp i samarbete med väl ansedda externa leverantörer och experter. Arbetet har omfattat genomgång av hundratals namnförslag, språklig och juridisk kontroll, registrering, design, framtagande av varumärkesplattform, grafisk profilmanual samt produktion. Lanseringen av det nya varumärket planeras äga rum efter bolagsstämman den 6/6. - Med Adcore skriver vi det första bladet i vår nya historiebok, säger Christer Jacobsson, tidigare VD för Connecta och föreslagen som arbetande styrelseordförande i Adcore. Integrationsprocessen har gått utmärkt och vi skapar nu Europas ledande konsultföretag på den digitala arenan, ett internationellt företag med fokus på business-to-business. Nu går Connecta, Information Highway och tyska berens/partner samman och det känns naturligt att vi gör det under ett gemensamt namn. Adcore lever väl upp till de höga krav som vi själva, våra aktieägare och inte minst våra kunder idag ställer på ett framgångsrikt, innovativt och internationellt företag, avslutar Christer Jacobsson. Ny styrelse och offensivt optionsprogram Namnfrågan, dvs ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma, är huvudfrågan vid den kommande extra bolagsstämman den 6 juni. Utöver detta föreslås stämman besluta om val av ny styrelse. Den nya styrelsen föreslås bestå av följande ledamöter: Christer Jacobsson, Göran Wågström, Anders G Carlberg, Lars Irstad samt Lars Evander. Stämman ska vidare, genom beslut om nyemission, ta ställning till förvärven av rörelsen i det tyska internetkonsultbolaget berens/partner AG samt av aktierna i danska internetkonsultbolaget Implement A.S. Bolagsstämman kommer även att besluta om bemyndigande för styrelsen att nyemittera aktier mot betalning i form av apport för förvärv av bolag och rörelser. Slutligen föreslår styrelsen bolagsstämman att ta beslut om ett nytt, offensivt incitament-/optionsprogram för koncernens anställda, samt att alla gamla program löses in. Bakgrund Samgåendet mellan Information Highway och Connecta är klart. I början av maj offentliggjordes att aktieägare i Connecta, representerade 95,6% av kapitalet och 98,6% av rösterna, accepterat budet från Information Highway. Förbehållen för Information Highways offentliga erbjudande till aktieägarna i Connecta och innehavarna av optionsrätter och konvertibler utgivna av Connecta uppfylldes därmed. Adcore blir därmed ett av de största internetföretagen i Europa och absolut ledande inom marknaden för business-to-business, som bedöms ha den största tillväxttakten i framtiden. Den nya koncernen kommer att få en mycket stark plattform med ca 1400 personer (inklusive berens/partner i Tyskland) samt bland annat Europas största enhet inom strategikonsulting. Integrationsarbetet har löpt mycket bra och är i stort sett helt genomfört. Handeln i de nyemitterade aktierna, som erhållits i utbyte mot Connecta- aktier, beräknas kunna påbörjas omkring den 22 maj 2000. För de aktieägare som ännu inte har accepterat erbjudandet är anmälningstiden förlängd till den 29 maj 2000. De aktieägare som accepterar erbjudandet under förlängningen kommer att erhålla sina nya aktier i Information Highway omkring den 20 juni 2000. Information Highway avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier efter den förlängda anmälningstidens utgång. Connecta-aktien beräknas att avnoteras från OM Stockholmsbörsen i slutet av juni månad. Stockholm den 23 maj 2000 Information Highway AB (publ), Connecta AB (publ) För ytterligare information: Göran Wågström, VD/koncernchef Information Highway, tel 070-526 27 58, goran.wagstrom@ih.com Christer Jacobsson, VD/koncernchef Connecta, tel 070-571 74 47, christer.jacobsson@connecta.se Sune Holm, marknadschef Information Highway, 070-519 46 69, sune.holm@ih.com Ulf Karnell, informationschef Information Highway, tel 070-514 17 39, ulf.karnell@ih.com Frans Benson, IR-chef, Information Highway/Connecta, tel 070-510 70 95, frans.benson@connecta.se Adcore - Digital Business Consultants Information Highway och Connecta föreslås gå samman den 6 juni under det gemensamma namnet Adcore AB. Därmed skapas ett av de ledande digitala affärskonsultföretagen i Europa med inriktning på business-to-business- lösningar. Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Tillsammans har de två företagen i dag cirka 1 200 anställda (1400 inklusive förvärvet av berens/partner i Tyskland) och målet är att vara minst 2000 personer vid årets slut. Fakta Information Highway [www.ih.com] Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbaserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. "A safe ride to the new economy." Information Highway grundades 1994, och idag arbetar över 600 personer på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland, Tyskland och England. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker IHWY). Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, SAS, Vattenfall, Lufthansa, Codan, Telenor och Swiss Valore. Fakta Connecta [www.connecta.se] Connecta är ett internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet och Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta grundades 1993 och har idag 600 medarbetare. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker CNTA). Koncernchef är Christer Jacobsson. Connecta levererar lösningar åt bland annat SEB, Skandia, Ericsson, Folksam, Scania, Statoil, SAF, Volkswagen och Thomson Travel Group (Fritidsresor). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar