Samgåendet mellan Information Highway och Connecta klart

Samgåendet mellan Information Highway och Connecta klart Efter anmälningsperiodens slut har aktieägare i Connecta, representerade 95,6% av kapitalet och 98,6% av rösterna, accepterat budet från Information Highway. Förbehållen för Information Highways offentliga erbjudande till aktieägarna i Connecta och innehavarna av optionsrätter och konvertibler utgivna av Connecta har därmed uppfyllts. Det nya bolaget blir därmed ett av de största internetföretagen i Europa och absolut ledande inom marknaden för business-to-business, som bedöms ha den största tillväxttakten i framtiden. Den nya koncernen kommer att få en mycket stark plattform med ca 1400 personer (inklusive berens/partner i Tyskland) samt bland annat Europas största enhet inom strategikonsulting. Fusionsarbetet har löpt mycket bra och är i stort sett genomfört. Handeln i de nya aktierna beräknas kunna påbörjas omkring den 22 maj 2000. För de aktieägare som ännu inte har accepterat erbjudandet kommer anmälningstiden att förlängas till den 29 maj 2000. De aktieägare som accepterar erbjudandet under förlängningen kommer att erhålla sina nya aktier i Information Highway omkring den 20 juni 2000. Information Highway avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier efter den förlängda anmälningstidens utgång. Kallelsen till första gemensamma bolagsstämman den 6 juni går idag ut på sedvanligt sätt. Stockholm den 9 maj 2000 Information Highway AB (publ) För ytterligare information kontakta: Göran Wågström, koncernchef Information Highway, tel 070-526 27 58, goran.wagstrom@ih.com Ulf Karnell, informationschef Information Highway, tel 070-514 17 39, ulf.karnell@ih.com Samgående Information Highway och Connecta Information Highway och Connecta går samman. Därmed skapas ett av de ledande internetkonsultbolagen i Europa med inriktning på strategiska internetlösningar och B2B. Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Tillsammans har de två företagen i dag drygt 1200 anställda (1400 inklusive förvärvet i Tyskland) och målet är att vara minst 2000 personer vid årets slut. Fakta Information Highway [www.ih.com] Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbaserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. "A safe ride to the new economy." Information Highway grundades 1994, och idag arbetar över 600 personer på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland, Tyskland och England. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker IHWY). Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, SAS, Vattenfall, Lufthansa, Codan, Telenor och Swiss Valore. Fakta Connecta [www.connecta.se] Connecta är ett internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet och Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta grundades 1993 och har idag närmare 600 medarbetare. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker CNTA). Koncernchef är Christer Jacobsson. Connecta levererar lösningar åt bland annat SEB, Skandia, Ericsson, Folksam, Scania, Statoil, SAF, Volkswagen och Thompson Travel Group (Fritidsresor). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar