Kortfattad bok om hur man förtjänar bra publicitet

Vad innebär det egentligen att förtjäna positiv publicitet och uppmärksamhet i media? Vad krävs av den egna verksamheten för att nå dit? Det är temat för en ny kortfattad, erfarenhetsbaserad och kostnadsfri bok – Förtjäna bra publicitet

Förtjäna bra publicitet är inte ytterligare en handbok om olika PR-metoder och kanaler. Fokus ligger här istället på ett antal insikter, grundförutsättningar och förhållningssätt som krävs för att PR riktad till media ska fungera på ett bra och varaktigt sätt. Det beskrivs i form av både resonerande texter, checklistliknande punkter och ett längre praktikfall. Bokens cirka 50 sidor handlar om allt ifrån symbiosen med media och interna möjligheter eller hinder, till vikten av att ha perspektiv på den egna verksamheten samt även rena ledningsfrågor.

Författare är Staffan Nilsson, som är senior PR-konsult och driver det egna PR- och informationsföretaget Infoverba. I Förtjäna bra publicitet sätter han fingret på en rad faktorer som han under mer än två decennier som PR-konsult har observerat är avgörande för hur väl man lyckas nå ut i journalistiskt präglade media.

– Ordet förtjäna anser jag är nyckeln i PR. Bra publicitet är något som företag och organisationer förtjänar genom att både göra bra saker i själva verksamheten och anstränga sig för att kommunicera det på ett sätt som är intressant och användbart för media.

– Det kan delvis låta självklart, men tittar man närmare på vad som egentligen krävs för långsiktigt bra publicitet är det långt ifrån självklart. Jag tror det är ganska få företag och organisationer som prickar in alla de faktorer och förhållningssätt jag pekar på i boken.

Förtjäna bra publicitet riktar sig till alla som är intresserade av eller på olika sätt arbetar med PR-frågor, och delvis även till ledningar i företag och organisationer. Den ges ut som kostnadsfri e-bok och trycks i en begränsad upplaga. 

E-boken finns på www.infoverba.se 

För mer information:

Staffan Nilsson, staffan@infoverba.se

070-592 27 20

www.infoverba.se

Taggar:

Om oss

Infoverba

Media

Media