Flaggning – Jörgen Lager under 5 % spärr

Report this content

Jörgen Lager har avyttrat hela sitt innehav om 2 360 000 aktier i InfraCom Group AB (publ). Aktierna har mäklats via Carnegie till institutionella investerare.

Tillgången på aktier på marknaden har varit begränsad och flera förfrågningar har inkommit till InfraCom från institutionella investerare angående möjligheter att förvärva större aktieposter. Förfrågningarna sammanfaller med att Jörgen av privata skäl önskade avyttra sitt innehav.

I samband med avyttringen har Jörgen meddelat valberedningen att han ej står till förfogande för omval till styrelsen.

”Jörgen har under en längre tid varit en stor tillgång i InfraCom och vi önskar framföra ett stort tack för hans insats. Vi ser nu fram mot att få in nya institutionella ägare, vilket skapar bra förutsättningar för den framtida utvecklingen”, säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef för InfraCom Group.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD                                                         
031 - 301 65 81                                                          
bo.kjellberg@infracomgroup.se                             

 

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 - 20 45 33
oskar@safstrom.biz

Prenumerera