• news.cision.com/
  • Infracom Group AB/
  • InfraCom har träffat en icke-bindande överenskommelse avseende förvärv av samtliga aktier i Advoco och Frontnode samt en intressepost i Tellit

InfraCom har träffat en icke-bindande överenskommelse avseende förvärv av samtliga aktier i Advoco och Frontnode samt en intressepost i Tellit

Report this content

InfraCom har idag, den 29 januari 2021, träffat en icke-bindande överenskommelse med Appnode Group AB (under namnändring till Apply Group AB) (”Apply”) org.nr 559111-7238 , avseende avyttring av (i) samtliga aktier i Advoco Communication AB (”Advoco”), org.nr 556623–1048, (ii) samtliga aktier i Frontnode AB (”Frontnode”), org.nr 556527–4064, och (iii) en intressepost i Tell it to Mi AB (”Tellit”), org.nr 556719–6091, motsvarande 10 procent av samtliga aktier i Tellit.

Advoco levererar molnbaserade kommunikationstjänster via egenutvecklad plattform företrädesvis via partners och återförsäljare och passar väl in inom InfraComs affärsområde – Communication. Verksamheten bedrivs från Stockholm.

Frontnode är ett driftbolag med fokus på Microsoft som bl.a erbjuder arbetsplats som tjänst samt drift av datorhall och passar väl in inom InfraComs affärsområde Managed Services. Verksamheten bedrivs från Göteborg.

Tellit är en teleoperatör med fokus på företagstelefoni och mobil växel mot slutkund. Verksamheten bedrivs från Karlskrona.

Den sammanlagda köpeskillingen ska uppgå till 54 MSEK på kassa- och skuldfri basis och ska om förvärvet fullföljs erläggas genom kontant betalning om minst 44 MSEK och resterande belopp genom utställande av en revers  med en räntesats om 5 procent per år med en löptid om 12 månader.

InfraCom avser finansiera 50 % av köpeskillingen genom upptagande av förvärvsfinansiering i bank och förväntar sig att resultat per aktie ökar om förvärvet fullföljs.

”För Empir Apply innebär den här affären en möjlighet att fokusera på vidareutveckling av vårt starka koncept inom fleet intelligence. Vi är också glada över att våra IT- och telekombolag nu kommer att utvecklas i ett större sammanhang när marknaden konsolideras”, säger Kajsa Lundfall, VD och koncernchef för Empirs affärssegment Empir Apply, där de aktuella bolagen ingår.

”Jag bedömer att den planerade affären har stora möjligheter att stärka InfraComs affärsområden samt bidra med både ökad teknisk höjd och kundnytta. Detta innebär ytterligare ett steg framåt där infraCom utmanar den traditionella marknaden som helhetsleverantör inom B2B mot telefoni, IT-drift och ISP”, säger Bo Kjellberg, Vd och koncernchef för Infracom Group AB (publ).

Parternas överenskommelse är villkorad av sedvanlig due diligence-granskning från InfraComs sida och att parterna därefter ingår bindande aktieöverlåtelseavtal. Transaktionerna avses genomföras senast den 31 mars 2021.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under det förlängda verksamhetsåret 2018/19 (18 mån) omsatte InfraCom 294 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 60 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573

Denna information är sådan information som InfraCom Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 29 januari 2021

För mer information:

Bo Kjellberg, VD                                                         
031 - 301 65 81                                                          
bo.kjellberg@infracomgroup.se                             

 

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 - 20 45 33
oskar@safstrom.biz