InfraCom intensifierar satsning inom tjänsteområde Arbetsplats som tjänst, förvärvar SysTech

Report this content

InfraCom har ingått avtal om förvärv av System Economy Technologies i Nässjö AB org nr 556720-9415 (”SysTech eller Bolaget”), som vuxit stabilt sedan starten år 2007. Bolaget verkar inom tjänsteområdet Arbetsplats som tjänst med tillhörande områden hårdvara, licens, hybriddrift av applikationer och säkerhet. De senaste 10 åren har SysTech specialiserat sig på större åtaganden inom offentlig sektor. Från leveranscenter i Nässjö sampaketeras Arbetsplats som tjänst med kunders förutbestämda hårdvara.

SystTech omsatte ca 54 miljoner kronor under verksamhetsåret 2021 med en EBITDA om ca 10,1 miljoner kronor. Under 2021 har Bolaget vunnit ett antal större upphandlingar inom offentlig förvaltning som kommer att levereras fram till 2025.

Aktierna tillträds 1 juli 2022. Köpeskillingen uppgår till maximalt 35 miljoner kronor, varav 16,3 miljoner kronor erläggs genom kontant betalning på tillträdesdagen och 8,7 miljoner kronor genom apportemission av 385 232 aktier i InfraCom Group AB (publ). Teckningskurs är fastställd till 22,48 kronor vilket motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 25/5-2022 till 23/6 2022. Resterande del, 10 miljoner kronor erläggs genom kontant betalning och är till häften villkorade till budgetuppfyllnad för perioden 2023-2025 och till hälften till nyförsäljning av InfraComs befintliga tjänster under samma period.

Säljare är System Economy Technologies Finans i Nässjö AB, Richard Ritheim AB, Cala Capitan AB samt Mattias Stennert AB. Säljarnas företrädare Henrik Björkman, Richard Ritheim och Mattias Stennert kommer att vara fortsatt verksamma inom Bolaget.

”Jag är mycket glad över att välkomna SystTech till InfraCom-familjen. SystTech kommer bli ett välbehövligt tillskott inom vårt tjänsteområde Arbetsplats som tjänst med sin kunskap om processtyrda leveranser och sitt väloljade leveranscenter. Med förvärvet av SystTech stärks deras erbjudande med våra tjänster inom telefoni-IT-ISP samtidigt som vi på InfraCom får tillgång till nya inköpskanaler och ett centralt leveranscenter”, kommenterar Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ).

Vi är sedan många år en stark partner till våra kunder inom industri och offentlig verksamhet. Sedan en tid har vi sökt en innovativ och expansiv samarbetspartner som kan tillföra ytterligare värden till vårt tjänsteerbjudande och ser att vi i InfraCom hittat helt rätt. Genom samgåendet stärker vi vår marknadsposition ytterligare, inte minst genom InfraComs välutvecklade kommunikationslösningar inom hybrida arbetsplatser”, säger Henrik Björkman, en av delägare,

Köpeskillingen för aktierna motsvarar en EV/EBITDA multipel om cirka x4.1 baserat på budget 2023-2025. Förvärvet förväntas bidra till ökat resultat per aktie.

Säljarna har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (1/3 per år). Aktierna tillträds 1 juli 2022 och innebär en utspädning om 1,2 procent. Apportemissionen kommer att genomföras genom att en del av styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier utnyttjas.

Denna information är sådan information som InfraCom Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 29 juni 2022.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD                                                         
031 - 301 65 81                                                          
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 - 20 45 33
oskar@safstrom.biz

Prenumerera