Marknadsmeddelande 11/18 – Infracom Group AB noteras på AktieTorget den 15 januari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för Infracom Group AB:s aktie är den 15 januari 2018. Kortnamnet för aktien är INFRA.

Information om aktien: 
Kortnamn: INFRA 
Aktienamn: Infracom 
ISIN: SE0010414573 
Orderbok-ID: 44S2 
CFI: ESVUFR 
FISN: INFRACOM/SH 
Organisationsnummer: 559111-0787 
LEI: 5493007G91U1IZRNRC45 
Kvotvärde: 1 SEK
Första handelsdag: 15 januari 2018
Antal aktier: 26 000 000
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts) 

Stockholm den 10 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

InfraCom Groups affärsidé är att äga och driva IT-infrastrukturföretag med bred kundbas av företag med repetitiva avtalsintäkter. Genom att erbjuda expertkompetenser inom Telekom, ISP, Hosting kan InfraCom Group boosta befintliga- och nya företag i koncernen. Befintliga företag i koncernen utvecklas genom att personalen får mer tid att fokusera på verksamhetens mål, tydligare roller och affärsområden. Det är avgörande att varje verksamhet drivs av en målinriktad entreprenör med fokus att skapar stabil organisk tillväxt. Förvärv av parallella affärsområden är ett annat fokusområde som driver InfraCom Group. Genom att addera fler livskraftiga bolag i koncernen kan vi utveckla våra strategier, skapa nya tjänster samt geografisk expansion. InfraCom Group vision är att bli erkänd som marknadsledare inom IT-Infrastruktur till företagsmarknaden i Sverige.