Infranode finansierar Sveriges största solcellsspark

Report this content

Nu är avtalet undertecknat och klart - inom kort tas spadtaget för Sveriges största solcellspark. Parken kommer att ligga utanför Linköping och producera lika mycket el som 2 300 villor gör av med på ett år. Infranode finansierar och äger parken tillsammans med Eneo Solutions som bygger, driver och underhåller den.

Det var i juni som Swedbank tillkännagav att de tecknat en avsiktsförklaring med Infranodes partner Eneo Solutions att bygga en solcellspark. Nu är energiköpsavtalet påskrivet och byggnationen av Sveriges hittills största solcellspark påbörjas inom kort.

”Det här projektet är en viktig milstolpe i vår gemensamma satsning med Eneo Solutions. Vi står inför en stor omställning inom energisektorn och samhället i stort och Infranode vill med samarbetet vara med och bidra till den” säger Carl-Emil Lindholm, Sverigechef på Infranode.

Infranode och Eneo har ett partnerskap sedan 2017 i syfte att finansiera, bygga och sköta driften av hållbara energilösningar. Sedan augusti i år har samarbetet utvidgats till en unik satsning att bygga hållbar infrastruktur för en halv miljard kronor de närmsta åren.

Solcellsparken blir ett viktigt steg, där flera krafter samverkar för att möjliggöra projektet.

”Med starka samarbeten från flera aktörer har vi nu avtalet på plats och är helt redo att börja bygga”, säger Joar af Ekenstam, sälj- och marknadschef på Eneo samt projektledare för solcellsparken.

Markområdet för solcellsparken ligger norr om Linköping intill Gärstadverket och är ungefär 13 hektar stort. Installerad effekt kommer vara ungefär 12 MW. Det motsvarar en årsproduktion på cirka 11 500 MWh solel.

Från Swedbanks sida innebär solcellsparken att man adderar grön el till nätet samtidigt som man vill inspirera andra aktörer att satsa på förnybar energi och hållbarhet.

”Vi har sagt det tidigare men det tål att upprepas: hållbarhetsarbete är ingen tävling, alla måste bidra. Vi hoppas såklart fler aktörer gör liknande satsningar i framtiden. Att aktivt tillföra ny förnyelsebar kapacitet i elnätet är en viktig del i klimatomställningen”, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.


För ytterligare information eller kommentarer, kontakta:

Carl-Emil Lindholm, Sverigechef, Infranode
carl-emil.lindholm@infranode.se
+46 70 566 57 36


Om Infranode

Infranode är en svensk infrastrukturfond som gör investeringar i Norden med en investeringshorisont på minst 25 år.

Infranode investerar i och äger infrastruktur tillsammans med andra, vilket möjliggör en säker avkastning och en positiv utveckling för verksamhet och samhälle. Fokus ligger på att investera i tillgångar inom energi, transport, telekom och samhällsfastigheter. Investerare i Infranode är ledande institutionella aktörer och pensionsfonder som KPA Pension, Fjärde AP-fonden, Folksam och Europeiska Investeringsbanken. Infranode förvaltar cirka 4,5 miljarder kronor och har utöver sitt delägande i Eneo och Eneos projekt, genomfört åtta ytterligare investeringar i infrastruktur såsom elnät och fjärrvärme runt om i Norden. Infranode har kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo.

Om Eneo Solutions

Eneo erbjuder bättre el till stora organisationer. Bättre innebär billigare, mer förutsägbara kostnader och grönare än alternativen. Våra kunder tecknar långsiktiga energiköpsavtal, även kallat PPA, med oss för att köpa el. Vi finansierar, bygger och förvaltar solcellsanläggningar för att generera den gröna elen. Idag äger och förvaltar vi mer än 40 PPA baserade solcellsanläggningar för företag och offentlig sektor.

Läs mer om Eneo här.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar