200 miljoner kronor till godstransporter på järnväg

Regeringen föreslår en satsning på 200 miljoner kronor för att stärka järnvägens konkurrenskraft och bidra till en fortsatt överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. Förslaget är en del i en extra ändringsbudget för 2020.

Coronapandemin har inneburit lönsamhetsproblem för godsoperatörer på järnväg. För att stimulera och säkra överflyttningen av gods från väg till järnväg satsar regeringen 200 miljoner kronor under 2020 i en miljökompensation till godsoperatörer. Satsningen är en del i arbetet att minska utsläppen inom transportsektorn och göra en grön återstart efter coronapandemin. Regeringen vill främja överflyttning av transporter från väg till järnväg. Det bidrar till ett mer miljövänligt transportsystem och till att nå våra högt ställda klimat- och miljömål.

Förslaget i ändringsbudgeten ska först behandlas i riksdagen och sedan godkännas av EU-kommissionen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Kontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil: 073-072 81 36 
E-post: f
redrik.persson@regeringskansliet.se 

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund 
Mobil: 073-509 26 05
E-post: hanna.bjornfors@regeringskansliet.se