Anders Ygeman deltar vid högnivåkonferensen Digital Day

Report this content

På fredag den 19 mars deltar energi- och digitaliseringsminsiter Anders Ygeman vid Digital Day som arrangeras av EU-kommissionen i samarbete med Portugals ordförandeskap i ministerrådet. I samband med konferensen undertecknas tre deklarationer; European Data Gateways, Green and Digital Transformation och EU Startup Nations Standard.

Digital Day är en återkommande konferens som i år sker digitalt över länk. Under mötet kommer digitaliseringsminister Anders Ygeman att delta i en paneldiskussion om europeisk kommunikationsinfrastruktur för dataöverföring, European Data Gateways.

European Data Gateways är också en av de tre deklarationer som ska undertecknas i samband med konferensen. De två andra är grön och digital omställning, Green and Digital Transformation, och standarder för startup-företag, EU Startup Nations Standard.

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Prenumerera