Bredbandsutbyggnad över kommungräns ska underlättas

Report this content

Idag har Regeringskansliet gett Håkan Eriksson i uppdrag att ta fram förslag till undantag från lokaliseringsprincipen som bland annat styr var kommunala satsningar på bredbandsutbyggnad kan genomföras. Syftet är att främja utbyggnaden av bredband.

- Genom undantag från lokaliseringsprincipen kan bredbandsutbyggnaden underlättas och snabbas på, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman

Kommunerna har i dag möjligheter att samverka om anläggandet av bredbandsnät. Regeringen bedömer dock att ett undantag från lokaliseringsprincipen kan vara ett effektivt sätt att ytterligare främja möjligheterna till god tillgång till digital infrastruktur för hushåll och företag i hela landet.

Håkan Eriksson är kansliråd vid Kommunenheten på Finansdepartementet och har lång erfarenhet av kommunalrätt.

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Dokument & länkar