Elektrifieringslöfte Stockholmsregionen

Report this content

Regeringens elektrifieringskommission har tillsammans med bland annat regioner, länsstyrelser och näringsliv presenterat 17 elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från 252 aktörer. Löftena ska påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter med lastbil i hela landet. Stockholms elektrifieringslöfte visar hur aktörer i länet gemensamt vill arbeta för att ställa om de regionala godstransporterna till eldrift.

- Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit måste utsläppen från transportsektorn minska och då är elektrifieringen viktig. Elektrifieringslöftena innebär att flera aktörer nu går samman för att uppnå konkreta resultat. Det är precis såhär vi måste arbeta för att ställa om transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, som är ordförande i Elektrifieringskommissionen.

Elektrifieringslöftet innebär att företag och kommuner åtar sig att öka ambitionerna för elektrifiering med fokus på de regionala godstransporterna och Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm avser att bidra med samordning och insatser för att stödja arbetet. I löftet ingår även att sprida erfarenheter och teknisk kunskap om elektrifiering.

Arbetet med elektrifieringslöftena är initierat av Elektrifieringskommissionen som regeringen har inrättat för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. Kommissionen består av infrastrukturminister Tomas Eneroth som ordförande, samt 16 ledamöter. Ledamöterna är representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Läs om Elektrifieringskommissionen

Ta del av alla elektrifieringslöften och vilka som deltar

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se