Energianvändningen av serverhallar ska analyseras

Report this content

Digital infrastruktur som till exempel serverhallar använder mycket energi. Regeringen ger därför Energimyndigheten i uppdrag att titta på metoder för att följa utvecklingen av energianvändningen för digitala infrastruktur och digitala system med särskilt fokus på energiåtgången till utvinning av kryptotillgångar.

Energimyndigheten ska med effektiva metoder följa energianvändningen i digital infrastruktur och digitala system, i synnerhet datacenters. De ska också titta på hur digital infrastruktur påverkar energisystemet.

- När vi ställer om industrin och transporter så behöver vi väldigt mycket mer el. Då måste vi också se till att vi använder den el vi har på bästa sätt. Serverhallar är stora energianvändare, och det är viktigt att Energimyndigheten nu ska kartlägga dem och hur de påverkar energisystemet, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

- Blockkedjetekniken används på de finansiella marknaderna, men särskilt utvinningen av kryptovalutor är synnerligen energiintensiv. På en global nivå leder detta till betydande utsläpp som skadar klimatet. Därför ger vi nu Energimyndigheten i uppdrag att utreda denna fråga, säger finansmarknadsminister Max Elger.

I uppdraget ingår det att lämna en sammanställning av kunskapsläget om energianvändningen för digital infrastruktur och digitala system samt att lämna förslag på hur informationen från den digitala infrastrukturens energianvändning kan ingå i energistatistiken som Energimyndigheten ansvarar för.

Vidare ska Energimyndigheten göra en särskild bedömning av energiåtgången för utvinning av kryptovalutor i Sverige.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2023.

Kontakt:
Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Mobil 073-043 78 85
epost: amalia.pedersen@regeringskansliet.se