Flygets klimatpåverkan ska minska med nytt regeringsförslag

Report this content

För att minska flygets klimatpåverkan har regeringen idag fattat beslut om propositionen reduktionsplikt för flygfotogen. Regeringen föreslår att utsläppen från flygfotogen ska minska successivt från 0.8 procent 2021 till 27 procent 2030. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

- Med ökade krav på inblandning av biobränslen kommer utsläppen från flyget att minska kraftigt, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. 

Regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2021 förslag på att kraven i reduktionsplikten ska skärpas. Det innebär att drivmedelsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen genom att i större mängd blanda i biodrivmedel i bensin och diesel. Regeringen aviserade också att en reduktionsplikt för flygbränsle ska införas.

Nu har regeringen beslutat att lämna en proposition till riksdagen om en reduktionsplikt för flyget. Förslaget baseras på betänkandet Biojet för flyget.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Dokument & länkar