Fokus på innovation inom energi och digitalisering när Khashayar Farmanbar besöker Östergötland

Report this content

På onsdag den 20 april besöker energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar Linköping och Norrköping. Syftet med besöket är att ta del av innovativa lösningar på energi- och digitaliseringsområdet.

Dagen inleds med ett frukostmöte med regionalt näringsliv på LINK business center i Linköping för samtal om elektrifiering och energibehovet i regionen och i landet i stort.

Därefter ett besök på Linköpings Universitet där energi- och digitaliseringsministern kommer besöka AI- och robotlabb samt Terra-labbet som forskar kring drönare och helikoptrar.

Under tiden Khashayar Farmanbar är i Linköping kommer han även att besöka det kommunala energibolaget Tekniska Verken som utöver elnätsverksamheten även verkar inom till exempel vatten-, fjärrvärme-, avfalls-, bredband-, biogashantering och effektiva energilösningar i hela regionen.

Avslutningsvis besöks även Händelö Eco-Industrial Park som är ett industrikluster med biobaserad och cirkulär ekonomi som fokus, där alla ska dra nytta av varandra och den kringliggande industrins och stadens överblivna resurser.

Program för den 20 april

Frukostmöte med regionala företagare

Tid: 08.00

Verksamhetsbesök Linköpings Universitet

Tid: 09.30
Plats: Mäster Mattias

Verksamhetsbesök Tekniska verken

Tid: 12.00
Plats: Gärstadsvägen 3, Linköping

Verksamhetsbesök Händelsö Eco-Industrial Park

Tid: 14.45
Plats: Energigatan 5, Norrköping

Kontakt:
Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Mobil 073-043 78 85
epost: amalia.pedersen@regeringskansliet.se

Prenumerera