Förslag på bättre arbetsvillkor för yrkesförarna och mer rättvis konkurrens i yrkestrafiken

Report this content

I dag går ett förslag om kompletterade regler för kör- och vilotider ut på remiss. Förslagen bedöms leda bättre arbetsvillkor, mer rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet.

Den 20 augusti 2020 trädde nya EU-regler om kör- och vilotider i kraft genom det så kallade mobilitetspaketet. Nu har det tagits fram kompletterande bestämmelser som framför allt behandlar ansvar vid överträdelser av de bestämmelser som trädde i kraft i augusti.

- Det måste bli bättre ordning på de svenska vägarna. Därför föreslås nu omedelbara sanktionsavgifter om du bryter mot gällande kör- och vilotider. Det kommer leda till bättre villkor för yrkesförarna och mer rättvis konkurrens mellan transportföretagen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Konkurrensen mellan svenska och utländska transportföretag måste bli mer rättvis. Därför föreslås nu bland annat att det införs regler om förskott för sanktionsavgift gällande kör- och vilotider. De nya bestämmelserna innebär att ett utländskt transportföretag kommer att behöva betala direkt för de överträdelser som konstaterats vid en vägkontroll.

Genom ändringar i kör- och vilotidsbestämmelserna som beslutats inom mobilitetspaketet har förarens sociala villkor förbättrats genom ett tydligare förbud mot att tillbringa den ordinarie veckovilan i fordonet. Transportföretagen har också fått krav på sig att organisera verksamheten så att föraren regelbundet kan återvända hem.

Förslaget är nu ute på remiss och svaren ska lämnas senast den 28 februari.

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se

Prenumerera