Förslag på hårdare tag mot bilmålvakter skickas på remiss

Report this content

I dag skickas förslag som ska motverka förekomsten av bilmålvakter ut på remiss. Förslagen gör det bland annat möjligt att med omedelbar verkan flytta felparkerade fordon, samtidigt som polisen får möjlighet att omedelbart omhänderta fordon med stora skulder. 

- Nu går vi vidare med ännu hårdare tag mot bilmålvakterna och den organiserade brottsligheten. Det handlar bland annat om möjligheten att snabbt kunna flytta felparkerade fordon och att stoppa möjligheten att dumpa fordon på tomtmark, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I november överlämnades utredningen ”Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.” till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Utredare Björn Hansson har sett över regelverk och förslagit ytterligare åtgärder i syfte att motverka förekomsten av bilmålvakter. Utredningens förslag har varit på beredning i regeringskansliet och ska nu remitteras.

I remissen föreslås ett antal åtgärder som ska minska mängden fordonsmålvakter, bland annat att målvaktsparagrafen, som handlar om att flytta felparkerade fordon med skulder om minst 5 000 kronor, ska tillämpas även på tomtmark. Tidigare har det varit problem med att fordon ”dumpats” på tomtmark för att undkomma flyttning.

Felparkerade fordon ska framöver kunna flyttas omedelbart om de har körförbud, användningsförbud eller saknar föreskriven trafikförsäkring. Polisen ska också ges möjlighet att med omedelbar verkan kunna flytta felparkerade fordon genom att den så kallade 4-dagarsregeln tas bort.

Dessutom föreslås ett antal åtgärder som ska minska kostnaderna för kommunerna, bland annat ska uppställningstiden innan ett flyttat fordon tillfaller kommun/stat efter en kungörelsedelgivning kortas från tre till en månad.

Remissen ska nu ut på remiss och svaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 26 april 2021.

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se