Grönt ljus för fler publika snabbladdare i glesbygd

Report this content

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som gör att stödet för att täcka de ”vita fläckarna” på publika snabbladdare längs större vägar kan fortsätta. Detta innebär att återstående medel för 2022 nu kan lysas ut. Förordningsändringen möjliggör också eventuella fortsatta framtida satsningar.

Stödet för utbyggnad av publika laddstationer, som hanteras av Trafikverket, har pågått sedan 2020 och uppgår till 50 miljoner kronor per år. Stödet kan finanseria hela investeringskostnaden för snabbladdaren.

Som en följd av att EU:s gruppundantagsförordning ändrades under 2021 behövde förordningen för Vita fläckar-stödet korrigeras. I och med denna korrigering kan nu de resterande 26 miljoner kronorna för 2022 lysas ut. 

Förordningsändringen gör det också möjligt för eventuella framtida stödsatsningar på laddinfrastuktur.

- Det ska gå lätt att ladda, i hela Sverige. Jag är glad att vi nu ser till att det viktiga stödet till publik laddinfrastruktur längs stora vägar i glesbygd fortsätter. Var du bor ska inte påverka din möjlighet att köra elbil, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

För att kunna lysa ut 2022 redan beslutade medel har regeringen gjort även nödvändiga justeringar i de ekonomiska förutsättningarna för Trafikverket så att nuvarande anslag i sin helhet kan utnyttjas. Det senare innebär att en viss del kan slutbetalas under 2023.

Kontakt:
Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Mobil 073-043 78 85
epost: amalia.pedersen@regeringskansliet.se