Infrastrukturdepartementet på plats

Report this content

I dag bildas det nya Infrastrukturdepartementet. I det nya departementet kommer arbetet kring infrastruktur, digitalisering och energi att samlas under samma tak.

För att klara klimatet och för att stärka Sveriges konkurrenskraft görs nu stora investeringar i infrastruktur, en ökad digitalisering av samhället och en kraftig omställning till förnybar energi. Infrastrukturdepartementet hanterar frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor. Det betyder att det nya departementet tar över vissa av de frågor som tidigare hanterats av Näringsdepartementet, Finansdepartementet samt Miljö- och energidepartementet.

Departementschef på det nya departementet är infrastrukturminister Tomas Eneroth, vars statssekreterare är Mattias Landgren. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman, vars statssekreterare är Sebastian de Toro.

- Bildandet av det nya departementet visar tydligt att den omställning Sverige ska göra, både för att klara klimatomställningen men också för att öka konkurrenskraften och modernisera Sverige, kommer att ske nu, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Departementets arbete kommer att vara en viktig del i att klara klimatet, bygga ett starkt samhälle och nå målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland.

- Bildandet av det nya infrastrukturdepartementet är en del av regeringens kraftsamling för att vi ska nå målet om 100% förnybar elproduktion år 2040 och för att Sverige ska vara världsledande i tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Pressfrågor till statsråden i Infrastrukturdepartementet riktas till pressekreterarna Karin Boman Röding och Fredrik Persson.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 076-1166562
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Mobil 073-072 81 36
​E-post fredrik.persson@regeringskansliet.se​

Prenumerera

Dokument & länkar