Inlandsbanan får 10 miljoner i statligt bidrag

Report this content

Regeringen har beslutat att omfördela 10 miljoner kronor under 2022 till ett särskilt statligt bidrag till Inlandsbanan AB för utbyte av radiobasstationer.

- Med det här beslutet möjliggörs en upprustning av Inlandsbanan så att tågtrafiken får bättre och säkrare kommunikationsmöjligheter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Genom det statliga bidraget gör regeringen det möjligt för Inlandsbanan AB att byta ut föråldrade radiobasstationer för trafikledning mot nya längs med banan. Radiobasstationer längs järnvägen krävs för att tågpersonalen ska kunna kommunicera med trafikledningen genom de särskilda mobiltelefonisystem som finns för järnvägen.

Nya radiobasstationer längs Inlandsbanan gör att gods- och persontrafiken kan utvecklas.

Beslutet innebär att regeringen gör en ändring i regleringsbrevet för Trafikverket för budgetåret 2022 och därmed omfördelar 10 miljoner kr inom anslaget Utveckling av statens transportinfrastruktur.

Fakta

Inlandsbanan går mellan Gällivare och Mora och är cirka 110 mil lång. Den ägs av staten men förvaltas sedan 1993 av Inlandsbanan AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs med inlandsbanan.

Kontakt:

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera