Khashayar Farmanbar besöker Botkyrka

Report this content

På fredag den 17 juni besöker Khashayar Farmanbar Tumba i Botkyrka kommun för att ta del av hur kommunen arbetar med den digitala samhällsbyggnadsprocessen.

Botkyrka ligger i framkant när det kommer till den obrutna digitala samhällsbyggnadsprocessen jämfört med andra kommuner i landet. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar kommer besöka kommunhuset i Tumba för att ta reda på mer om hur arbetet med digitalisering ser ut i kommunen.

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess innebär att informationshanteringen av bland annat översiktsplaner, detaljplaner och bygglov i en byggnadsprocess sker helt digitalt och lagras så att den blir återanvändningsbar.

Kontakt:
Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Mobil 073-043 78 85
epost: amalia.pedersen@regeringskansliet.se