Körkort från Storbritannien ska kunna bytas ut mot svenska

Report this content

I november 2020 beslutade regeringen om förenklade regler för körkort utfärdade i Storbritannien. Nu föreslår regeringen ytterligare förenklingar som innebär att brittiska körkort ska kunna bytas ut mot likvärdiga svenska körkort.

- Sverige och Storbritannien har ett nära samarbete som vi ska fortsätta att utveckla. Därför går vi nu vidare med ytterligare regelförenklingar vid körkortsbyte för de omkring 15 000 britter som är folkbokförda i Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Idag kan endast körkort som har utfärdats inom EES, i Schweiz eller i Japan bytas ut mot svenska körkort. Eftersom Storbritannien inte längre är medlem i EU kan körkort från Storbritannien därför inte bytas ut mot svenska körkort.

I november 2020 beslutade regeringen att personer som har körkort från Storbritannien ska kunna använda körkortet i Sverige även om personen har varit folkbokförd i landet i mer än ett år. Nu tas nästa steg som innebär att britter kan byta ut sina körkort mot svenska likvärdiga körkort.

Besluten inkluderar även körkort utfärdade i Färöarna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se