Krav på ökad inbladning av biodrivmedel i bensin och diesel

Report this content

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om reduktionsplikt, som innebär krav på drivmedelsleverantörer att blanda in fossilfria bränslen i bensin och diesel. Enligt förslaget ska inbladningen öka successivt fram till 2030.

- Minskade utsläpp från trafiken är avgörande för att vi ska nå klimatmålen. En ökad användning av biobränslen är en nyckel i det arbetet, säger energiminister Anders Ygeman

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel. Detta har stor potential att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn och arbetsmaskiner, som står för nära 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Reduktionsplikten gör det möjligt att minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan.

I mitten av mars 2021 lämnade regeringen ett förslag om reduktionsplikt för flygbränsle till Riksdagen.

Förlaget som Lagrådet nu ska granska innebär att kravet i reduktionsplikten ska öka succesivt till 2030 då utsläppen ska minska med 28 procent för bensin och 66 procent för diesel, med en kontrollstation 2022. År 2030 förväntas sammantaget mer än 60 procent av den bensin och diesel som används vara fossilfri.

I promemorian lämnas också förslag om ett förbud mot att använda biodrivmedel från palmolja i reduktionsplikten. Detta föreslås gälla från 1 januari 2022. Bara palmolja som certifierats enligt vissa kriterier om låg risk för indirekta växthusgasutsläpp ska tillåtas. Det är viktigt för att motverka avverkning av regnskog, för att ge så bra klimateffekt som möjligt, och för att stimulera inhemsk produktion av biodrivmedel.

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar