Lösningsförslag till vaccinationsbevis överlämnat

Report this content

I dag tog digitaliseringsminister Anders Ygeman emot en preliminär lösning för digitala vaccinationsintyg som Myndigheten för digital förvaltning (Digg) tagit fram tillsammans med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och andra deltagande aktörer.

- Sverige driver utvecklingen av digitala vaccinationsbevis. Vi har nu en modell som är enkel, säker och mångsidig. Jag ser framför mig att vi har vaccinationsbevisen på plats till sommaren, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Enligt förslaget ska den individ som blivit vaccinerad kunna begära ut ett vaccinationsintyg – eller vaccinationsbevis som det troligen kommer att benämnas, med hjälp av en e-legitimation och få det levererat på valfritt sätt, t.ex. till en smart telefon, en digital plånbok, som e-brev i Min myndighetspost, som pappersutskrift, vanligt brev eller till och med som en s.k. NFC-tagg som kan klistras in i passet.

Vaccinationsbeviset kommer att signeras av en svensk myndighet med hjälp av en s.k. en krypteringsnyckel för att dess äkthet ska kunna intygas när det krävs t.ex. vid en gränskontroll.

Förslaget som presenterats idag är den första delen av ett regeringsuppdrag. Uppdraget ska presenteras i sin helhet senast den 1 juni i år.

 

Bakgrund

Regeringen gav den 4:e februari Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har tillsammans med E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten idag lämnat in en delrapport om vaccinationsintygen.

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se