Miljöstyrande start- och landningsavgifter på flygplatser

Report this content

Regeringen vill att flygets klimat- och miljöpåverkan ska minska och lägger därför fram en proposition som möjliggör miljöstyrande start- och landningsavgifter på vissa flygplatser.

För att nå Parisavtalet och regeringens högt ställda klimatmål måste koldioxidutsläppen från luftfarten minska. Därför föreslår regeringen i en proposition till riksdagen ett införande av miljöstyrande start- och landningsavgifter på vissa flygplatser i Sverige. Sverige blir det första landet i EU att föreslå motsvarande krav på miljöstyrande start- och landningsavgifter.

Förslaget innebär att regeringen ges möjlighet att besluta att det på vissa flygplatser ska vara obligatoriskt att ta hänsyn till miljö- och klimatstyrande effekter vid framtagandet av start- och landningsavgifter. Genom miljöstyrande start- och landningsavgifter differentieras avgifterna utifrån vilken miljö- och klimatpåverkan ett flygplan eller en flygning har. Det innebär att start- och landningsavgifterna kan bli högre när klimatpåverkan från flygplanen är större, och lägre om klimatpåverkan är mindre.

Lagändringen avser de flygplatser som omfattas av lagen om flygplatsavgifter, vilket är de största flygplatserna i landet. För närvarande flygplatserna Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter.

Flygplatserna och flygbolagen föreslås få en central roll i utformningen av differentieringen genom det samrådsförfarande som redan finns. Regeringen eller Transportstyrelsen kan också besluta om ytterligare reglering om behov finns av mer involvering eller styrning. 

I juli 2020 redovisade Transportstyrelsen regeringens uppdrag att utreda hur start- och landningsavgifterna kan differentieras för att minska flygets klimat- och miljöpåverkan. Regeringen har därefter beslutat om förslagen i en lagrådsremiss och lämnar nu en proposition till riksdagen.  

Förslaget om miljöstyrande start- och landningsavgifter är en del av januariavtalet som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.  

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se