Myndighetssamarbete ska stödja hållbara batterier för elektrifieringen

Report this content

Regeringen har gett Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SGU i uppdrag att utveckla myndighetssamverkan för att stödja utvecklingen av verksamheter i Sverige som kan bidra till en hållbar, konkurrenskraftig och resurseffektiv batteriproduktion som har låga utsläpp av växthusgaser och som inte innebär spridning av farliga ämnen till miljön. Uppdraget ska bidra till den ökade elektrifieringen som behövs för att klara klimatmålen.

Vi står inför nästa generations elektrifiering, och i den har batterier en viktig roll. Sverige och svenska företag har mycket att bidra med i den europeiska värdekedja för hållbar batteriproduktion som nu växer fram, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

När batterier produceras, används, återanvänds och återvinns på ett hållbart sätt minskar vi negativ påverkan på människor och miljö. Hållbara batterier kommer att vara en nyckel för att minska utsläppen i transportsektorn och som energilager i ett elsystem med ökande andel vind- och solkraft, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SGU ska utgå från behovet av hållbara batterier, som en del av samhällets elektrifiering.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget för Regeringskansliet senast den 14 oktober 2022. En delredovisning ska göras senast den 28 februari 2021.

Kontakt:
Lovisa Alm

tf pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se