OECD föreslår att Sverige tillsätter en Chief Transformation Officer

Report this content

I dag har energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman tagit emot OECD-rapporten Digital Government Review Sweden. Vid en lansering i Stockholm överlämnade Marcos Bonturi, Director for Public Governance på OECD, den av Sverige beställda rapporten till Anders Ygeman. I rapporten föreslår OECD att Sverige bland annat ska tillsätta en Chief Transformation Officer.

OECD har på Sveriges begäran gjort en utvärdering av hur myndighetssverige hanterar data för att effektivisera och utveckla sin verksamhet. Det kan vara data för att morgondagens trafiksystem med självkörande bilar, icke-personliga hälsodata för forskning på nya läkemedel, geografiska data för att effektivisera samhällbyggandsprocessen eller rymddata för att bättre förstå klimatförändringar.

Sverige har enligt OECD goda förutsättningar för att använda digitala data för att bygga medborgarnära tjänster, analysera komplexa samhällsutmaningar och främja digital innovation. För att klara det krävs dock ett tydligt ledarskap från regeringens sida som tydligt fokuserar på data som strategisk resurs. OECD föreslår bl.a. inrättandet av en Chief Transformation Officer. Enligt OECD måste även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och Vinnova driva på och samverka med de stora datatunga myndigheterna för att utveckla rutiner och metoder för att producera, tillgängliggöra och experimentera på data.

- Regeringen har nyligen tagit ett initiativ om artificiell intelligens och för att tillgängliggöra öppna data. Men vi måste göra mer. Myndigheterna måste jobba mer öppet, innovativt och datadrivet, säger energi- och digitaliseringsminister Ander Ygeman.

OECD har samarbetat med tre s.k. peer nations: Storbritannien, Finland och Mexiko för att genomföra utvärderingen. Utvärderingen baseras på den rekommendation om digital förvaltning som Sverige skrev under och OECD:s råd antog 2014. Rapporten beskriver hur en mer digital förvaltning kan förstärka medborgarnas förtroende för det svenska myndighetsväsendet.

För att myndigheterna ska klara av de utmaningar de står inför måste de dock lära sig att använda digitala data på nya och ibland innovativa sätt. OECD lämnar rekommendationer till regeringen inom tre områden: hur styrningen på data kan förbättras, har data kan användas för att klara av komplexa analyser och främja datadriven innovation och hur öppna data kan användas för att samverka med de nya datadrivna företagen inom sektorn GovTech.

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar