Ordning och reda i fokus när regeringen ger uppdrag om elsparkcyklar

Report this content

I flera svenska städer har användandet av elsparkcyklar och liknande fordon ökat i snabb takt. För många är det ett smidigt sätt att ta sig fram, men de kan också innebära att trafiksäkerheten hotas. Regeringen ger därför Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå lösningar i syfte att öka säkerheten i trafiken och underlätta för fordonens användare.

- Elsparkcykeln är både älskad och hatad. Jag är positiv till ökad mobilitet och tycker om ny teknik men det får inte ske till priset av trafiksäkerheten. Vi ska ha ordning och reda på gatorna och därför behövs en grundlig genomlysning av frågan göras, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Transportstyrelsen får i uppdrag att:

  • redogöra för de regelverk som gäller för så kallade eldrivna enpersonfordon (där bland annat elsparkcyklar ingår),
  • beskriva läget rörande olyckor och olyckstillbud kopplade till dessa,
  • utreda behovet av regeländringar och vid behov föreslå sådana,
  • se över och redogöra för möjliga regelförenklingar gällande fordonen, 
  • överväga om nuvarande trafiklagstiftning möjliggör för kommuner att avgöra behovet av särskilda regler för den egna kommunen,
  • utreda möjligheten att införa ett krav på att inneha tillstånd för uthyrning av fordonen,
  • analysera om det bör införas krav på uthyrare att informera om gällande regler till användare av fordonen.

Uppdraget ska redovisas i tre delar. Senast den 29 mars 2020 ska en beskrivning av regelverken för eldrivna enpersonsfordon redovisas, en beskrivning av tillståndet gällande olyckor och olyckstillbud ska redovisas senast 1 november 2020, och senast den 1 mars 2021 ska en slutgiltig redovisning lämnas.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 076-116 65 62
karin.boman-roding@regeringskansliet.se​