Regeringen beslutar om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd

Report this content

I början av juni meddelade regeringen att man avsåg att tillfälligt anpassa sjöfartsstödet för att stödja sjöfartsbranschen i det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av coronapandemin. Idag har regeringen fattat beslut om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd som även gäller för anställda på passagerarfärjor som tagits ur trafik.

- Regeringen har beslutat om ett utökat sjöfartsstöd för att stödja svensk sjöfart under pandemin. Vi behöver en stark sjöfart under svensk flagg även efter krisen. Det utökade stödet innebär att ersättning kommer ges för fartyg som tagits ur trafik på grund av coronavirusets spridning, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen remitterade förordningsförslaget om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd i början av juni och skickade därefter in det till EU-kommissionen för godkännande. Nu har EU-kommissionen godkänt förslaget, remissvaren är behandlade och regeringen har fattat ett formellt beslut.

Det innebär att Sjöfartsstödet tillfälligt anpassas till att även gälla sjömän anställda på passagerarfärjor som tagits ur trafik. Anpassningen gäller retroaktivt från den 13 mars till och med som längst utgången av 2020. Berörda rederier kan ansöka om stödet hos Delegationen för sjöfartsstöd på Trafikverket.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se